GKK HOME


LEDEN

Het Goylants Kamerkoor heeft een vaste bezetting van kernleden, per programma (project) aangevuld met projectleden. De vaste bezetting bestaat per maart 2022 uit 21 zangers (8 sopranen, 6 alten, 2 tenoren en 5 bassen).


Het koor zingt a capella en, afhankelijk van het programma, met begeleiding van orgel en andere instrumentalisten.